สัมมนา แนวทางจับลิงปล่อยเกาะ

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 11:48 น.

Views

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ และมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนให้กับ 12 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กระบี่ ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต มุกดาหาร สตูล สระบุรี และอำนาจเจริญ ที่ต้องมีการบริหารจัดการในพื้นที่วิกฤติด้วย โดยในเวทีสัมมนาได้ให้ตัวแทนกรมอุทุยานแห่งชาติฯ จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงถึงการสำรวจ 5 เกาะประกอบด้วย เกาะงำ เกาะแพ เกาะทะนาน เกาะมาลี และเกาะปายู ที่จะนำลิงไปปล่อย เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งหลังปล่อยลิงแล้วจะมีการติดตามประเมินผลชีวิต ความเป็นอยู่ของลิงด้วย

ขณะที่ตัวแทนจากลพบุรี ระบุว่า จังหวัดลพบุรีมีลิงประมาณ 1 หมื่นตัว โดยมีการบริหารจัดการด้วยการควบคุมประชากรลิง ไปจนถึงการสำรวจพื้นที่เขาและป่าจัดทำนิคมลิงเพื่อจัดการปัญหาลิงส่วนเกิน แต่ก่อนดำเนินการจะมีการทำประชาพิจารณ์ก่อน

Tag : สนช. ปัญหาลิง ปล่อยเกาะ