เดินหน้าประเทศไทย : Krungthai Corporate Online รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 18:19 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : Krungthai Corporate Online รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ
แขกรับเชิญ : นภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กชพรรณ จริยธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 พค 61 ณิชกานต์ ผลเกตุ Krungthai Corporate Online รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นภา เศรษฐกร กชพรรณ จริยธรรม