พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ทปอ.วอนเด็ก ผู้ปกครอง มั่นใจ ระบบ “ทีแคส” มีเจ้าหน้าที่ดูแล 24 ชม.

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 19:32 น.

Views

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. แถลงความคืบหน้าการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 การรับตรงร่วมกันว่า จากกรณีที่ทปอ. รับสมัครทีแคสรอบ 3 ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round3.php แต่การรับสมัครในวันแรกระบบเกิดล่ม

ทางทปอ. จึงขยายเวลารับสมัครไปถึงวันที่ 19 พ.ค. 61 เพื่อลดความวิตกกังกวของนักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับการสมัครมากขึ้น 3 เท่าตัว โดยการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโครงข่าย ระบบการจัดการเว็บไซต์ และด้านสถาปัตยกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำอยู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทปอ. ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาใหม่ 2 ชุด คือ คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงระบบไอที กับคณะทำงานพัฒนาระบบทีแคสทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการที่ดี จึงขอให้ทุกคนมั่นใจว่าระบบจะมีการใช้งานเรียบร้อย อย่างไรก็ตามทปอ. ต้องขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ส่วนกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครอง เรียกร้องให้ยกเลิกระบบทีแคส เนื่องจากมีปัญหาเว็บล่มนั้น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ระบุว่า การที่มหาวิทยาลัยต้องปรับระบบ มาเป็นทีแคส เนื่องจากนักเรียน และผู้ปกครองร้องเรียนว่าระบบเดิมมีปัญหา เด็กต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าสมัครจำนวนมาก ทำให้ต้องปรับระบบการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งปัญหาทีแคสที่เกิดขึ้นในปีนี้ เป็นปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถแก้ไขได้ ในอนาคตระบบทีแคส ต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Tag : ทปอ. ทีแคส ระบบล่ม รับเด็กระบบใหม่