รัฐบาลพร้อมแก้ปัญหากลุ่ม P-Move

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ซึ่งที่ประชุม รับทราบการลง MOU จัดตั้งอนุกรรมการที่มีเครือข่ายกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ กลุ่มพีมูฟ (P-Move) เป็นตัวแทนขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ เพื่อต้องการให้มีการแก้ปัญหาที่ดินทำกินอย่างเร่งด่วน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยัน รัฐบาลทำทุกอย่างตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มพีมูฟ แต่ก็ต้องคุยกัน ว่าจะดำเนินการหรือผ่อนผันอย่างไรให้อยู่ภายใต้กฎหมาย หรือต้องแก้ไขกฎหมายหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลก็จะพยายามช่วยให้ได้ทั้งหมด โดยในที่ประชุมได้รับดำเนินการตามที่ต้องการ พร้อมสั่งให้ติดตามความคืบหน้าในการทำงานด้วย ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผน เพราะทั้งหมดคือการจัดระเบียบ