ติดตามโครงการ Young Smart Farmer

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

ดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ติดตามโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้คณะของกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้เยี่ยมชมฟาร์มปลูกเมล่อน โอโซน ฟาร์ม (Ozone Farm) ของหนึ่งในสมาชิกโครงการ "ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer)" ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จัดทำระบบการซื้อขายสินค้าระหว่างเกษตรกร และผู้บริโภคโดยตรง เพื่อความสะดวกสบาย เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในโครงการ