พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รมว.สธ. เจรจาม็อบลูกจ้าง สั่ง รพ. จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 15:55 น.

Views

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้า กรณีสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย หรือ สสลท. ลูกจ้างและพนักงานของ สธ.จากทั่วประเทศ รวมตัวเรียกร้องเรื่องจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น

จากการหารือได้ข้อสรุปว่า กระทรวงสาธารณสุข จะกำชับให้โรงพยาบาลในสังกัดสธ. ทุกแห่ง ต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ ทั้งการขอให้พิจารณาจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส.ด้วยเงินงบประมาณของรัฐโดยตรงไม่ใช่เงินบำรุงของรพ.หรือหน่วยบริการ ขอให้พิจารณาลูกจ้างทุกคนในสังกัดสธ. ได้รับการบรรจุเป็นพกส.ครบทุกคน ขอให้พกส.ที่บรรจุรอบก่อน ได้รับค่าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามอายุงาน และขอให้ลูกจ้าง และพกส. ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นั้น อีก 3 เดือนจะเชิญทุกฝ่ายมาหารือกันอีกครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ระหว่างนี้จะมีคณะทำงานย่อยหาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่า ลูกจ้างทุกคน คือคนของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการมาเรียกร้องกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟัง และร่วมมือแก้ไขให้ดีขึ้น

Tag : สธ. ลูกจ้าง ค่าแรงขั้นต่ำ