สนช. ฉลองความสัมพันธ์ ไทย - คิวบา

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:16 น.

Views

ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพไทย คิวบา เดินทางเยือนกรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา เพื่อร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในระดับทวิภาคี และร่วมสานสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – คิวบา ตามคำเชิญของรัฐบาลและรัฐสภาสาธารณรัฐคิวบา

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/05/17/74S_12091442.jpg

โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันครบรอบความสัมพันธ์ไทยคิวบา นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สนช. พร้อมด้วยนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐคิวบา ถิ่นพำนัก ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ และคณะ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความระลึกถึงนาย Jose Martin วีรบุรุษแห่งสาธารณรัฐคิวบา โดยมีประธานกลุ่มมิตรภาพคิวบา-ไทย สมาชิกรัฐสภาคิวบา และทหารกองเกียรติยศร่วมในพิธี ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการดังกล่าว คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สนช และกลุ่มมิตรภาพไทยคิวบา ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐคิวบา ซึ่งตลอดการเยือน บรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรภาพ และประสพความสำเร็จอย่างดียิ่งในทุกๆ ด้าน

นอกจากนี้คณะผู้แทนไทย ยังได้หารือกับผู้แทนจากสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาต่าง ๆ ของคิวบา อาทิ Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) Center for Molecular Immunology (CIM) และ Finlay Vaccine Institute เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการแพทย์ และการผลิตวัคซีน ซึ่งเป็นสาขาที่คิวบามีความโดดเด่นในระดับสากล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญ และศักยภาพของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับคิวบา โดยเฉพาะที่จะมีการสานต่อเรื่องการลงทุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาสาธารณสุข ที่จะมีการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนขึ้นในไทยและเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซี่ยน

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/05/17/74S_12091454.jpg

ระหว่างการเยือนคิวบาครั้งนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สนช. ได้นำสาส์นแสดงความยินดี จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีใหม่ ไปมอบผ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/05/17/96S_12058695.jpg

Tag : สนช. ไทย-คิวบา