พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จีนยังไม่ถอนเครื่องหมายการค้า "หมอนทอง" หลังไทยแสดงความกังวล

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

จากกรณีที่ไทยได้ทำหนังสือแสดงความกังวลไปยังสำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีน กรณีที่มีผู้ประกอบการจีนนำคำว่า “หมอนทอง”  หรือ "จินเจิ่นโท" ในภาษาจีน ไปจดเครื่องหมายการค้า จนได้ถือครองสิทธิ์ คำว่าหมอนทอง ในภาษาจีน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ทางการจีนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก แต่การจะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการร้องขอต่อศาล โดยผู้ได้รับความเสียหายเป็นผู้ยื่นคำร้อง

ขณะนี้ สำนักงานทูตพาณิชย์ไทยในจีน ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทย ในการส่งออกสินค้าไทยที่ใช้คำว่าหมอนทองไปจีน และได้เตือนให้ระวัง หากใช้คำว่า "จินเจิ่นโท" เป็นชื่อเครื่องหมายสินค้า หรือแสดงบนบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง หรือทุเรียนอบแห้ง และส่งออกไปขายในจีน อาจถูกฟ้องร้องได้

ทั้งนี้ ได้ขอข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกทุเรียนหมอนทองไปจีน เพื่อหารือผลกระทบด้านการส่งออกแล้ว ถ้าผู้ส่งออกหรือกลุ่มเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบ หรือเสียประโยชน์จากการจดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจีน สามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายอย่างเต็มที่

Tag : ทุเรียนหมอนทอง เครื่องหมายการค้า