เดินหน้าประเทศไทย : ประกันภัยข้าวปี 61

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 18:20 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ประกันภัยข้าวปี 61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 17 พค 61 ประกันภัยข้าวปี 61 ชมพูนุช ภัทรขจี อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร