พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหยี่ยวข่าว 7 สี : จับตาแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกทุเรียน จ.จันทบุรี

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นสวนทุเรียนแปลงน้อยใหญ่ ในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แหล่งปลูกทุเรียนอันดับต้นๆ ของจังหวัด ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับราคาและความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ปีนี้ทุเรียนแพง อาจจะต้องทำใจหน่อย ส่วนหนึ่งเพราะผลผลิตลดลงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 20,000 – 30,000 ตัน สภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ทุเรียนปีนี้ทยอยออกมาหลายรุ่น ประกอบกับยอดสั่งซื้อส่งออกไปยังจีนและต่างประเทศด้วย

แม้ยอดสั่งซื้อส่งออกไปยังจีนจะเพิ่มขึ้น แต่ล้งทุเรียนบางรายก็ยอมรับมีความเสี่ยง เพราะรับซื้อจากสวนในราคาแพง แต่ส่งขายปลายทางในราคาเท่าเดิม ประกอบกับมีทุเรียนคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน และการแข่งขันระหว่างล้งด้วยกันเอง

แต่กับโอกาสธุรกิจเล็กๆ อย่างการส่งขายผลไม้ผ่านระบบออนไลน์ ก็ยังทำรายได้งาม แม้ปีนี้ต้นทุนทุเรียนแพงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยอดสั่งซื้อออนไลน์ดี เพราะตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้

ไม่แปลก ที่การขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ด้วยผลตอบแทนคุ่มค้า ยิ่งมีนโยบายอุดหนุนเงินโค่นสวนยางปลูกพืชอื่นๆ แทน ยิ่งทำให้เป็นแรงจูงใจในการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่ม แม้เสี่ยงเรื่องแหล่งน้ำต้นทุน ผลผลิตตกต่ำ หรือล้นตลาด

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเมินผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก 4 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด พบว่าเนื้อที่ให้ผลผลิตของผลไม้ทั้ง 4 ชนิด มีกว่า 622,000 ไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว สนามข่าว 7 สี ทุเรียน