พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สภาฯ ปรับสเปกอุปกรณ์ประกอบระบบไอซีทีลงแล้ว ไมค์เหลือตัวละ 8 หมื่นบาท

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

สภาผู้แทนราษฎร ลดสเปกอุปกรณ์ประกอบระบบไอซีทีลงแล้ว โดยเฉพาะไมโครโฟน เหลือตัวละ 80,000 บาท ขณะที่นาฬิกาส่วนใหญ่ไปใช้แบบใส่ถ่านแทนระบบดาวเทียม 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันพร้อมปรับลดตัวเลขงบประมาณอุปกรณ์ด้านไอซีที เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยเบื้องต้นพิจารณาปรับลดงบประมาณและสเปกของไมโครโฟน จากเดิมที่เสนอพร้อมเทคโนโลยีส่วนประกอบที่มีแผงอ่านบัตร และแผงอ่านลายนิ้วมือ แบบทัชสกรีน ราคา 135,915 บาท ไปใช้ระบบเดิมที่ไม่เทคโนโลยีดังกล่าว ราคาตัวละ 80,000 บาท

ขณะที่ นาฬิการะบบดาวเทียมราคาเรือนละ 70,000 บาท หลังมีการทักท้วงว่าราคาแพง จะเสนอจัดซื้อเพียง 2 เรือน เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร และห้องประชุมวุฒิสภาเท่านั้น ส่วนพื้นที่อื่นจะกลับไปใช้นาฬิกาที่ใช้ระบบเข็มแอนะล็อกแทน

ทั้งนี้ นายสรศักดิ์ บอกว่า จะเร่งดำเนินการปรับลดงบประมาณให้เร็วที่สุด เพื่อให้การติดตั้งระบบไอซีที และสาธารณูปโภคก่อนการติดตั้งฝ้าเพดานของผู้รับเหมา โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

Tag : ลดสเปกอุปกรณ์ในสภา ราคาอุปกรณ์ในสภา ราคาไมโครโฟนในสภา ราคานาฬิกาในสภา