พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าแบนสารพาราควอต ใช้กำจัดวัชพืช อันตรายต่อเกษตรกร-ผู้บริโภค

วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เครือข่ายองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค แสดงจุดยืนยุติการใช้สารพาราควอต สารเคมีกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะในไร่อ้อย และสวนเกษตร เพื่อความปลอดภัยของอาหาร

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน หรือ คอบช. และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้จัดประชุมความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเห็นพ้องให้ยุติการใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอต เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร และผู้บริโภค เรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะประชุมกันในวันพุธที่ 23 พฤษภาคมนี้ ประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอตทั่วประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดความเสี่ยงอันตรายต่อเกษตรกร

สารพาราควอตเป็นสารอันตราย เป็นพิษต่อร่างกายของเกษตรกร และผู้บริโภคทั้งแบบเฉียบพลันและสะสมเป็นสารก่อมะเร็ง ภาวะเป็นพิษจากพาราควอตมักมีไตวายร่วมด้วย และยังไม่มียาถอนพิษออกจากร่างกาย

ล่าสุด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยว่า บริษัทผู้ผลิตน้ำตาล 47 บริษัท พบว่ามี 3 บริษัทที่มีนโยบายไม่ใช้สารพาราควอต และอีก 4 บริษัท มีนโยบายยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอตในวัตถุดิบแล้ว

Tag : สารพาราควอต แบนสารพาราควอต พาราควอต สารเคมีกำจัดวัชพืช