พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อนุวัตจัดให้ : ไฮไลท์มโนราห์คาบครกคาบเรือ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 06:57 น.

Views

อนุวัตจัดให้ วันนี้ พาไปที่ตลาดหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มารอชมการแสดงของคณะมโนราห์พัฒน์ วัฒจร วิกร พันธ์จันทร์ มณีโชติ ซึ่งสามารถรำมโนราห์คาบครก น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม และคาบเรือยาวประมาณ 4 เมตร น้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม ได้ ซึ่งผู้แสดงบอกว่าหากใส่ชุดปกติจะทำไม่ได้ แต่หากใส่ชุดมโนราห์จะทำได้ทันที!

Tag : อนุวัตจัดให้ มโนราห์ โนรา โนราห์ มโนราห์คาบครกคาบเรือ นครศรีธรรมราช สนามข่าว 7 สี