ภาพเป็นข่าว : ยิ่งใหญ่อลังการ! คนนับแสนแห่ชมบั้งไฟตะไลสิบล้าน จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น.

Views

งานยิ่งใหญ่อลังการ ประชาชนนับแสนคน นั่งรอ-ยืนรอชมการจุดบั้งไฟตะไลล้าน ในงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน หนึ่งเดียวในโลก ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเป็นหนึ่งในประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ หรือบุญเดือนหกของชาวอีสาน ที่มีการสืบสานมาจากรุ่นสู่รุ่น มาหลายชั่วอายุคน

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว บั้งไฟ จุดบั้งไฟ บั้งไฟตะไลล้าน แข่งบั้งไฟ บั้งไฟตะไลสิบล้าน กาฬสินธุ์