พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

42 ล้าน ชี้มูล ภรรยา “กี้ อริสมันต์” ร่ำรวยผิดปกติ

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 11:55 น.

Views

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภรรยาของ นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท เป็นทั้งเงินฝากธนาคาร ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ และ เงินสด โดยจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง พบว่า นางระพิพรรณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 21 ล้านบาท ในการแสดงบัญชีต่อ ป.ป.ช.

ต่อมา ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก จึงพบว่า มีการทำรายการฝากและถอนออกจากบัญชีจำนวนมาก และยังได้ซื้อทรัพย์สินระหว่างดำรงตำแหน่งจำนวนมาก รวมถึงมีพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพ และซุกซ่อนทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งให้อายัดบัญชีเงินฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และยานพาหนะเป็นการชั่วคราว รวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาทเศษ และสุดท้าย เมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้อง และความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนางระพิพรรณ จึงพบว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติรวมมูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

ทั้งนี้ ป.ป.ช.ได้ส่งเอกสารการตรวจสอบทั้งหมด ไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว เพื่อให้ทรัพย์สินของนางระพิพรรณที่เพิ่มขึ้นผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินต่อไป โดยหากไม่สามารถบังคับคดีเอาทรัพย์สินของนางระพิพรรณตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมด ขอให้ศาลบังคับคดีเอาทรัพย์สินอื่นๆ ของนางระพิพรรณได้ โดยคดีนี้จะมีอายุความ 10 ปี

Tag : กี้ อริสมันต์ ร่ำรวยผิดปกติ ป.ป.ช.