พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เผย 3 ข้าราชการ เอี่ยวจัดซื้อ แอลฟา 6

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 12:27 น.

Views

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดและสารเสพติด แอลฟา6 (ALPHA6) ในจังหวัดพิษณุโลก ว่าประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ วงศาโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก , นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และ นายทรงศักดิ์ ภูมิผล กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157  และผิดวินัยร้ายแรง

โดยคดีนี้ เป็นคดีแรกใน 12 คดี ที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช. กรณีการตรวจทุจริตเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดและสารเสพติด แอลฟา 6 และ จีที 200 ซึ่งคดีนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้กับอีก 11 คดีที่เหลือในการพิจารณาชี้มูลต่อไป 

สำหรับเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดนี้   มีการจัดซื้อมาในราคาตั้งแต่ 4 แสนบาท จนถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริงตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะ จึงเป็นทีมาของการตรวจทุจริตนี้

Tag : ป.ป.ช. แอลฟา6 เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดและสารเสพติด