พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านร้องสร้างสนามฟุตบอลล่าช้า ตอนที่ 1

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตามข้อมูลร้องเรียนนี้ ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังประชาชนพบว่าสนามฟุตบอลในโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ป้ายโครงการระบุระยะเวลาสิ้นสุด 27 มีนาคม ที่ผ่านมา แต่จากสภาพที่เห็นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยิ่งช่วงนี้เปิดภาคเรียนแล้ว เกรงเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน 

จากการลงพื้นที่พบผู้รับจ้างอยู่ระหว่างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างในงวดงานที่ 2 จากทั้งหมด 3 งวด เมื่อปริมาณงานไม่สัมพันธ์กันจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ โครงการนี้เป็นงบประมาณของเทศบาลเมืองบางบัวทองทำสัญญาจ้างเอกชนเมื่อวันที่ 28 กันยายน ปีที่แล้ว ให้ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่างานทั้งโครงการ 6,180,000 บาท

นางนวพร เป้าทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ชี้แจงยังไม่มีการตรวจรับงาน หรือเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากงานไม่เสร็จตามกำหนด

นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง แต่ไม่ได้จัดทำโครงการนี้ ชี้แจงเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เข้ามาติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่นายพิศิษฐ์ ให้คำแนะนำในฐานะมีประสบการณ์ตรวจสอบเงินแผ่นดิน  

การลงพื้นที่ครั้งนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลชี้แจง ส่วนผู้บริหารเทศบาลจะมีแนวทางกับเอกชนคู่สัญญาอย่างไร ติดตามในวันพรุ่งนี้..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7