ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฆษณาผ่านทีวีลดลง โผล่สื่อออนไลน์มากขึ้น

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 17:25 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเฝ้าระวัง การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์มีทิศทางที่ดีขึ้น พบจำนวนช่องออกอากาศโฆษณาที่ผิดกฎหมายลดลง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 16-18 พ.ค. 2561 พบทีวีดิจิตอลเพียง 2 ช่อง ออกอากาศโฆษณาอาหาร และเครื่องสำอางผิดกฎหมาย ส่วนโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี พบ 10 ช่อง รวม 13 ผลิตภัณฑ์ แต่การโฆษณาในเว็บไซต์ พบเพิ่มขึ้น 20 URL

ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการอย. เปิดเผยว่า ที่เราตรวจพบทั้งเครื่องสำอางค์ โฆษณาผ่านเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกับโครงสร้างของร่างกาย การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างสรรพคุณ เพื่อการรักษาโรค ซึ่งได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้สองหน่วยงาน จะยังทำงานร่วมกัน ติดตามโฆษณาเหล่านี้อย่างเข้มข้น เชื่อว่าในช่วง 1-2 เดือนจากนี้ แนวโน้มโฆษณาผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพที่ผิดกฎหมายที่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์จะมีจำนวนลดลงต่อเนื่อง

Tag : อย. กสทช. โฆษณาผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ