พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : สมุนไพรไทยสู่สากล

วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 18:35 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : สมุนไพรไทยสู่สากล

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 21 พค 61 สมุนไพรไทยสู่สากล อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก