พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้เชี่ยวชาญพลังงานโต้ข้อมูลสื่อออนไลน์ ชี้น้ำมันไทยไม่แพง

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ สะท้อนราคาก๊าซ LPG และราคาน้ำมันของประเทศต่างๆ เช่น เมียนมา, สหรัฐอเมริกา, ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีราคาขายปลีกน้ำมันถูกกว่าประเทศไทยกว่าเท่าตัว พร้อมกับมีการระบุว่า ไทยติดอันดับที่ 6 ราคาน้ำมันแพงที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชน

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ให้ความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีมานาน และยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความพยายามสร้างความเข้าใจผิด หรือบิดเบือนข้อมูล เนื่องจากการยกตัวอย่างราคาน้ำมันมาเปรียบเทียบ เช่น ราคาน้ำมันไทยกับสหรัฐอเมริกา หรือไทยกับมาเลเซีย ซึ่งแต่ละประเทศมีวิธีการกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันที่แตกต่างกันไป เช่น มาเลเซีย รัฐบาลมีการอุดหนุนราคาน้ำมัน แต่ไทยปล่อยให้ราคาสะท้อนต้นทุนตลาดโลก เพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระไว้

นายมนูญ ยังตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลราคาน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านของไทย ที่มีราคาขายปลีกน้ำมันสูงกว่าไทย ขณะที่ประชากรมีรายได้ต่ำกว่าไทย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลราคาน้ำมันของกัมพูชาหรือลาว พร้อมระบุว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ราคาเชื้อเพลิงก็แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับราคารถยนต์ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันของไทย ส่วนหนึ่งถูกกำหนดด้วยโครงสร้างภาษี ซึ่งเงินภาษีถูกนำมาใช้หมุนเวียนเป็นงบประมาณของประเทศ ซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน

Tag : น้ำมันขึ้น ราคาน้ำมัน น้ำมันแพง