พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จับตาพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มาซึ่ง สว.

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

กรอบเวลาเลือกตั้งที่กำหนดขึ้นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า หลังจากมีการขยายเวลาการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ออกไป 90 วัน ยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ เนื่องจากร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ ยังอยู่ในระหว่างการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติชี้ขาดร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นฉบับแรก โดยมี 3 แนวทาง ที่อาจจะเป็นคำวินิจฉัย คือ

1. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศใช้
2. ข้อความที่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ใช่สาระสำคัญ ส่งผลให้ข้อความดังกล่าวตกไป นำเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศใช้
3. ข้อความที่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นสาระสำคัญ ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งกรณีนี้อาจกระทบโรดแมปเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปอีก เนื่องจากไม่มีการกำหนดเวลาว่าต้องยกร่างใหม่ให้แล้วเสร็จเมื่อใด
   
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังนัดแถลงด้วยวาจาใน 2 เรื่องสำคัญ คือ คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. เพื่อนำไปสู่การนัดลงมติด้วย