พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาคเอกชนพอใจผลงาน คสช.ตลอดระยะเวลา 4 ปี

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต หรือการลงทุน ซึ่งผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ของ คสช. ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ประเมินว่าผลงานผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และการเดินหน้าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งภาคเอกชนเป็นห่วงเพียงแค่ความล่าช้าในการเดินหน้าแต่ละโครงการ

ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ให้คะแนนการทำงาน คสช. 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยเห็นว่า คสช. มีความโดดเด่นเรื่องการดูแลเสถียรภาพทางการเมือง มากที่สุด สามารถทำให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ถือว่าทำได้ดี โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการข้าว เพราะสามารถระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลที่มีกว่า 18 ล้านตัน ให้หมดลงได้ ช่วยลดแรงกดดันราคาข้าว ทำให้ราคาข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ราคาสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งในส่วนนี้ขอให้ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10

Tag : คสช ผลงาน คสช.