พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าแก้ไขสนามกีฬา อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 06:58 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสนามกีฬา อ.สามเงา จ.ตาก และประชาชนร้องเรียนการสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนล่าช้า จ.นนทบุรี

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 สนามกีฬา ตาก นนทบุรี สนามฟุตบอลโรงเรียน