พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กองทัพภาคที่ 1 ซื้อสับปะรด 200 ตันช่วยเกษตรกร

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานปล่อยแถวรับซื้อสับปะรดของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการระดมพลัง "ไทยช่วยไทย"  รับซื้อสับปะรดสดจำนวน 201 ตัน เป็นเงินกว่า 1,000,000 บาท เพื่อช่วยระบายผลผลิตที่มีปริมาณมากเกินความต้องการของโรงงานแปรรูปได้ในราคาที่เหมาะสม, ให้กำลังพลและครอบครัวได้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลที่มีความสดใหม่ราคาถูก  
              
และในขณะนี้เป็นช่วงฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับทหารใหม่  โดยนำสับปะรดไปประกอบเลี้ยงและแช่เย็นทำเป็นผลไม้แช่เย็น  ลดอุณหภูมิในระหว่างการฝึกเพื่อให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด