พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ล้ง 1919 จัดกิจกรรมนักศึกษาดูงานประเทศจีน

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ผู้บริหารโครงการล้ง 1919 ท่าเรือประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน สถานที่เชื่อมความสัมพันธ์การค้าไทย-จีน ที่เจ้าของพื้นที่ ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษา ได้ร่วมตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน ในรูปแบบการสอบจอหงวน ชิงรางวัล โดยทีมที่ชนะเลิศ 5 ทีม จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน
              
สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ ล้ง 1919 ที่ได้ปลุกท่าเรือประวัติศาสตร์ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยการเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน นักศึกษา ได้มาท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสถานที่ บอกเล่าประวัติศาสตร์ ผ่านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการรักษามรดกเชิงศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของชาติสืบไป