พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 10:27 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. พร้อมคณะ เดินทางถึงศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีพ.ศ. 2561   พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2561 เพื่อให้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เกิดขึ้นให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดี กว่า 54.8 ล้านกล้า สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจนำไปปลูก พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ยางนาแก่ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อนำไปปลูกในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

จากนั้น นายกรัฐมนตรี และ คณะ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งต้นกัลปพฤกษ์ และต้นรวงผึ้ง พร้อมเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ตามลำดับต่อไป

Tag : นายกรัฐมนตรี วันต้นไม้