พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปลัด พม.คนใหม่ ยันไม่ได้หนักใจ เดินหน้าสะสางปัญหาทุจริต

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนใหม่ หรือ พม.เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. เป็นครั้งแรก เน้นย้ำให้กระทรวง พม. เป็นผู้นำด้านสังคมในอาเซียน และเรื่อง การสงเคราะห์ จะให้ความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงสิทธิ์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้เดือดร้อน และการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการพัฒนาระบบจ่ายเงินสงเคราะห์ การดูแลเด็กแรกเกิด และผู้สูงอายุ

ซึ่งจะนำหลักการทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้ เน้นการทำงานเป็นทีม และรับฟังความเห็น ยืนยันไม่ได้หนักใจที่เข้ามาทำงานในช่วง พม. มีปัญหาการทุจริต และจะเร่งจัดการปัญหาเงินสงเคราะห์ และระบบการจ่ายเงิน ให้เกิดความโปร่งใส สร้างความมั่นใจกลับคืนสู่กระทรวง พม.

ล่าสุด พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. สั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาผ้าห่ม ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี จัดซื้อแจกจ่ายให้ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 ผืน ที่มีราคาแพงผิดปกติ ถึงผืนละ 400 บาท การสอบสวนให้ได้ข้อสรุปและแจ้งผลภายใน 30 วัน

Tag : ปลัด พม.