อาลีบาบา สั่งซื้อทุเรียนไทยล่วงหน้าอีก 8 แสนลูก ขายผ่านตลาดออนไลน์

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีน ได้ประสานมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งซื้อทุเรียนไทยล่วงหน้าอีก 800,000 ลูก หรือประมาณ  3,000 ตัน เพื่อนำไปขายผ่านตลาดออนไลน์ โดยจะเริ่มซื้อขายกันในปีหน้า

ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญในการซื้อขายทุเรียนดังกล่าว คือ สหกรณ์ภาคตะวันออกจะต้องส่งสินค้าถึงปลายทางให้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยทั้งจีนและไทยจะยอมรับการสูญเสียของสินค้าไม่เกิน 10 % ของปริมาณการส่งออกในแต่ละครั้ง ซึ่งทางจีนจะชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 % ของการทำสัญญาในแต่ละช่วง และเมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว จึงจะชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


โดยขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ พร้อมเข้าบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่จุดรวบรวมสินค้า ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างตัวแทนของอาลีบาบา กรุ๊ป กับสหกรณ์ในภาคตะวันออกของไทย ประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้

Tag : อาลีบาบา ทุเรียน