พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 18:45 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
พิธีกร : ชลรัศมี งาทวีสุข
แขกรับเชิญ : พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 23 พค 61 การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ชลรัศมี งาทวีสุข พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม