พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจง ระเบียบใหม่ไม่กระทบการจ้างงาน

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 20:15 น.

Views

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงระเบียบการจ้างงานใหม่ และไม่ส่งกระทบต่อการจ้างงานของพนักงาน และลูกจ้าง กระทรวงสาธารณสุข

หลังจากกระทรวงการคลัง ออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณประจำปี 2561 โดยสาระสำคัญเรื่องส่วนราชการใดต้องการจ้างพนักงานและลูกจ้าง จะต้องมาขออนุมัติกับกระทรวงการคลังทุกครั้ง และสัญญาจ้างใหม่จะเป็นแบบปีต่อปี รวมถึงอัตราเงินเดือนแค่ขั้นต่ำตามตำแหน่งหรือวุฒิ และไม่ให้ปรับขึ้นเงินเดือน

ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชมรมแพทย์ชนบทออกมาคัดค้านอย่างหนัก เนื่องจากระเบียบดังกล่าวทำลายโรงพยาบาลรัฐอย่างสิ้นเชิง พร้อมขึ้นป้ายดำคัดค้านระเบียบดังกล่าวด้วย ขณะที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าหารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลางอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระเบียบนี้ส่งผลกระทบต่อการจ้างพนักงานและลูกจ้างที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้มีกว่า 140,000 คน หากไม่สามารถจ้างใหม่ได้จะกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยด้วย

ภายหลังการหารือ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า ระเบียบดังกล่าวไม่กระทบต่อการจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแน่นอน เนื่องจากก่อนจะออกระเบียบฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มาทำข้อตกลงและทำเรื่องขอจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว โดยจะใช้เงินบำรุงของหน่วยบริการกระทรวงสาธารสุขในการจัดจ้างพนักงานเอง ดังนั้น ระเบียบที่ออกมาจึงไม่ส่งกระทบต่อการจ้างงานของกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่าเกิดความเข้าใจผิดในการตีความระเบียบดังกล่าว แต่เมื่อทำความเข้าใจตรงกันแล้วว่าระเบียนนี้ไม่กระทบกับการจ้างงาน ก็ขอให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนไม่ต้องตกใจ ให้ปฎิบัติงานตามปกติภายใต้เงื่อนไขเงินเดือนและสวัสดิการเดิม

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท

Tag : ระเบียบการจ้างงาน กระทรวงการคลัง ระเบียบการจ้างงานใหม่ กระทรวงสาธารณสุข