พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิโล ยูคาโนวิช ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 19:52 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิโล ยูคาโนวิช ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ฯพณฯ นายมิโล ยูคาโนวิช ประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร กรุงพอดกอรีตซา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร สมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมอนเตเนโกร

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น มิโล ยูคาโนวิช มอนเตเนโกร