พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แก้ปัญหา นายฮ้อย รุกป่าชุมชน จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

กลุ่มนายฮ้อยเลี้ยงวัวจากตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่สร้างคอกเลี้ยงวัวและเพิงพักอาศัยในป่าชุมชนหมู่บ้านกอโจด หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว หลังชาวบ้านร้องเรียน มีกลุ่มนายฮ้อย ประมาณ 6 คน จากพื้นที่อื่นนำวัวกว่า 100 ตัว มาทำเพิงพักอาศัย และคอกสัตว์ถาวร จนทำให้ป่าชุมชนเสื่อมโทรม และเป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์

โดยจากการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ได้ข้อสรุปว่ากลุ่มนายฮ้อยต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หนึ่งในกลุ่มนายฮ้อย ยืนยันว่า ไม่ได้ตั้งใจปักหลักอยู่ในป่าชุมชนถาวร แต่ช่วงฤดูทำนาทำให้ไม่มีพื้นที่เลี้ยง จึงขออาศัยชั่วคราว และหลังเก็บเกี่ยวก็จะนำวัวออกจากพื้นที่ แต่ถูกร้องเรียนก็ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และนำวัวไปหาสถานที่เหมาะสมเลี้ยงวัวต่อไป