พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อย.ยกระดับ "ไซบูทรามีน" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท นำเข้ามีโทษหนักฐานพยายามฆ่า

วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 20:00 น.

Views

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีมติยกระดับไซบูทรามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 หลังพบผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นิยมลักลอบใส่ไซบูทรามีน ในยาลดน้ำหนัก เพื่อหวังให้มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร ซึ่งส่งผลข้างเคียงกับคนที่เป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้

ไซบูทรามีน เป็นยาที่ประเทศยุโรป ประกาศยกเลิกใช้ตั้งแต่ปี 2553 รวมทั้งประเทศไทย ก็เรียกเก็บยาที่มีสารไซบูทรามีนออกจากท้องตลาด และยกเลิกทะเบียนยาไซบูทรามีน ผู้ใดผลิต จำหน่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ยังพบการลักลอบใส่สารไซบูทรามีนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เสนอ ให้ยกระดับไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พร้อมเพิ่มโทษให้หนักขึ้น ทั้งนี้หากพบผู้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ผลิตภัณฑ์ที่มีไซบูทรามีนเป็นส่วนผสม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 20 ปี ปรับตั้งแต่ 5 แสน - 2 ล้านบาท หากขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสน - 2 ล้านบาท แล้วถ้าสืบทราบว่ารู้อยู่แล้วว่าผลิต ขาย ครอบครองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารไซบูทรามีนอยู่แล้วจะมีโทษทางอาญา เอาผิดฐานพยายามฆ่าได้อีกด้วย

Tag : ไซบรูทรามีน อย. เพิ่มโทษ