พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าสนามกีฬาอำเภอสามเงา จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. จากข้อมูลร้องเรียน เหตุใดสนามกีฬาก่อสร้างเสร็จแต่ไม่เปิดใช้งานจนนำไปสู่การแก้ไข

งานก่อสร้างที่ใกล้จะสมบูรณ์ที่สุด คือ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ส่วนลานกีฬาทั้ง 2 สนาม เหลือทาสีพื้น คาดหากไม่มีฝนตกอีก 15 วัน น่าจะเริ่มดำเนินการได้ หลัง สตง.ตรวจพบปัญหาในจุดนี้ สีทาพื้นสนามและความหนาคอนกรีตไม่ตรงตามแบบ

สอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยังไม่ได้รับการประสานจากกรมพลศึกษา เพื่อส่งมอบทรัพย์สินนี้ให้เทศบาลตำบลสามเงา อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่ากรมพลศึกษา อาจประสานท้องถิ่นเอง

สนามกีฬาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2557 ตามกำหนดต้องก่อสร้างเสร็จเดือนมกราคม ปี 2559 แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เสียค่าปรับกว่า 4,000,000 บาท ระยะเวลาตั้งแต่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก แจ้งกรมพลศึกษาเดือนกรกฎาคม ปี 2559 คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ปีต่อมา คือ ช่วงรอยต่อที่ไม่มีหน่วยงานไหนดูแล

ทีมข่าวสอบถามผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาคารสถานกีฬา กรมพลศึกษา ซึ่งมาแก้ไขปัญหานี้ ชี้แจงหลังกรมพลศึกษา ประสานธนารักษ์จังหวัด เพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ขั้นตอนต่อไป ธนารักษ์จังหวัดจะสำรวจทรัพย์สินว่ามีสภาพสมบูรณ์ ก่อนแจ้งกลับกรมพลศึกษา ว่าจะส่งมอบให้หน่วยงานใดเข้าใช้ประโยชน์ สาเหตุที่ล่าช้าอาจเกิดจากหลายปัจจัย กรมพลศึกษาหาทางออกด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) เพื่อให้ท้องถิ่นเข้าใช้ประโยชน์ไปพลางก่อน

สำหรับสนามกีฬาอำเภอสามเงา เป็น 1 ในโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 690 อำเภอ 1,114 ตำบล หลังหน่วยงานตรวจสอบพบงานก่อสร้างสนามกีฬาหลายแห่งไม่ได้มาตรฐาน จึงเหลือสนามกีฬาที่ได้รับงบประมาณ 169 แห่ง วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จส่งมอบให้ท้องถิ่นใช้ประโยชน์ 64 แห่ง ในจำนวนนี้ส่งมอบอย่างเป็นทางการ 10 แห่ง..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7