พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ช่อง 7HD เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

ช่อง 7HD เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา

กรมการศาสนา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรทางพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และจัดพิธีเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยช่อง 7HD ส่ง นายตะวัน เขียววิจิตร หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกโปรดิวเซอร์และผู้ประกาศ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Tag : เสาเสมาธรรมจักร รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ช่อง7