พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รฟท.พร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ปี 2563

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

การรถไฟแห่งประเทศไทย มั่นใจ รถไฟฟ้าสายสีแดง สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 และจะเป็นเส้นทางที่ช่วยฟื้นกิจการของรถไฟ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. มั่นใจว่า ปี 2563 จะสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ แม้การก่อสร้างยังคงล่าช้ากว่าแผนประมาณ 3 เดือน เนื่องจากการเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างทางเดินยกระดับลอยฟ้า ในบางสถานียังไม่สามารถดำเนินการได้ โดยในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ น่าจะได้ข้อสรุป อัตราการเรียกเก็บค่าโดยสาร ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 32-34 บาท หรืออาจเรียกเก็บในอัตราเริ่มต้น 14 บาท และแพงสุด 45 บาทต่อคนต่อเที่ยว

ส่วนแนวทางการบริหารการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ได้ใช้แนวทางจัดตั้งบริษัทลูกการรถไฟฯ เข้ามาบริหารการเดินรถ ซึ่งคาดว่าในปีแรกจะมีผู้โดยสารใช้บริการราว 50,000 คนต่อวัน และจะขยับเพิ่มเป็น 70,000-80,000 ต่อวัน ซึ่งมั่นในว่า ภายในปีที่ 6-7 บริษัทลูกของการรถไฟฯ มีกำไร จากจำนวนผู้โดยสารที่น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้ การรถไฟฯ เตรียมพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 อีกประมาณ 8-10 บาทต่อคนต่อเที่ยว จากปัจจุบันจัดเก็บเริ่มต้นที่คนละ 2 บาท เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และลดการอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งคาดว่าโครงสร้างค่าโดยสารใหม่จะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

Tag : รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้า รฟท