พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นักท่องเที่ยวสัมผัสทะเลหมอกสวยงาม จ.หนองคาย

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 11:52 น.

Views

ที่จังหวัดหนองคาย เกิดทะเลหมอกสวยงาม เมฆลอยต่ำ เหนือแม่น้ำโขง บริเวณสกายวอล์ก วัดผาตากเสื้อ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม นักท่องเที่ยวต่างประทับใจได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึก