พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กทม. เชิญชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา

ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยตลอดทั้งวันพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางเข้ากราบสักการะบูชา และเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานบนมณฑป อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ พร้อมร่วมสวดมนต์ ฟังเทศน์ ไหว้พระ และร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในวันสำคัญของชาวพุทธ

นางณภาภัช คุ้มราษี กล่าวว่า รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยความยึดมั่น ศรัทธาในหลักธรรมคำสอน พร้อมขอให้ทุกคนทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีต่อไป และไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล

สำหรับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา จะมีไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.

Tag : เวียนเทียน พระบรมสารีริกธาตุ วันวิสาขบูชา