พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คมนาคมยืนยันตรึงค่าโดยสารสาธารณะทุกประเภท หลังราคาน้ำมันแพงขึ้น

วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

กระทรวงคมนาคม ยืนยันตรึงอัตราค่าโดยสารสาธารณะของรัฐ ไม่มีการปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองโฆษกกระทรวงคมนาคม ชี้แจงถึงกรณีราคาพลังงานในตลาดโลกปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนการขนส่งในประเทศว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายชัดเจน ในเรื่องของการตรึงค่าโดยสาร ทั้งรถโดยสาร และรถไฟที่เป็นของรัฐ เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเอกชน ให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารด้วย ทั้งรถเมล์ร่วม ขสมก. และรถร่วม บขส. ตลอดจนผู้ประกอบการเรือโดยสาร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลค่าครองชีพประชาชน ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ โดยจะหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้หามาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่นต่อไป

สำหรับข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย เสนอขอปรับค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 ต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นเพียงผลการศึกษาในการฟื้นฟูกิจการรถไฟฯ ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟชั้น 3 มากว่า 30 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีผลในขณะนี้ เพราะยังไม่มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการรถไฟฯ

ส่วนการปรับขึ้นค่าโดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ เป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่แปรผันตามราคาน้ำมันโลก ซึ่งสายการบินพาณิชย์ทั่วโลกปฏิบัติเป็นสากล เมื่อราคาน้ำมันโลกลดลง อัตราค่าโดยสารจะลดต่ำลงเช่นเดียวกัน

แต่ทางด้านรถแท็กซี่เตรียมเคลื่อนไหวขอปรับขึ้นค่าโดยสาร โดย นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ สมาชิกสมาคมฯ กว่า 100 คน จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถแท็กซี่ เพราะได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

โดยเตรียมเสนอให้คงอัตราค่าโดยสาร เริ่มต้นกิโลเมตรแรกที่ 35 บาท แต่ช่วงรถติด ขอปรับเพิ่มจากนาทีละ 2 บาท เป็น 3 บาท และขอให้กรมการขนส่งทางบก ยกเลิกบังคับให้ติดตั้งระบบจีพีเอส รวมทั้งขอให้เพิ่มอายุใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 10 ปี เพื่อลดต้นทุนด้วย

Tag : กระทรวงคมนาคม อัตราค่าโดยสารสาธารณะ ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันแพง ค่าโดยสารสาธารณะ