พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหยี่ยวข่าว 7 สี : เดินหน้าฟื้นฟูป่าแหว่ง จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

สายๆ วันนี้ เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จะจัดกิจกรรม “รวมพลังคนเชียงใหม่ หัวใจสีเขียว” เพื่อฟื้นฟูป่าระยะเร่งรัดเฉพาะหน้าในบริเวณก่อสร้างบ้านพักศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เพื่อให้ประชาชนคนหัวใจอนุรักษ์ ได้ร่วมเรียนรู้และเห็นพื้นที่ป่าแหว่งกับตาของตัวเอง ถึงผลกระทบทางธรรมชาติที่จะเกิดกับบริเวณใกล้เคียงนี้ และจะร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยและโคลนถล่ม หลังมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเก่า หลังจากมีการปรับพื้นที่และทำลายหน้าดิน เพื่อก่อสร้างโครงการนี้


ครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมฟื้นฟูป่าครั้งแรก หลังจากคณะกรรมการที่มาจากทั้งภาคราชการ และประชาชนเครือข่ายฯ ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดคน และหาแนวทางของกฎหมายที่จะรื้อสิ่งปลูกสร้างช่วงที่เป็นบ้านพักหลังใหญ่ กลุ่มที่สร้างบนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ท่ามกลางคำถามจากสังคมที่ว่า "ไม่รื้อแล้วจะฟื้นฟูได้อย่างไร"

ขณะที่เป้าหมายในการเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไปของเครือข่าย คือ จะเร่งรัดให้นำไปสู่การรื้อสิ่งปลูกสร้าง เพื่อคืนพื้นที่ป่า หลังวันที่ 18 มิถุนายน ที่จะเป็นวันครบกำหนดการก่อสร้างของบริษัทเอกชนที่ทำไว้กับศาลอุทธรณ์ ภาค 5 หลังจากขอต่อสัญญาออกมาแล้ว 1 ครั้ง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจที่จะแก้ปัญหานี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะไม่แน่ใจว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลทิศทางของการแก้ปัญหาป่าแหว่ง จะเปลี่ยนไปหรือไม่

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี ป่าแหว่ง