พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หนึ่งทศวรรษ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนน้องๆ เยาวชนและประชาชนที่สนใจชมนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษแสงซินโครตรอน“ เพื่อจุดประกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

ตู้เพาะเลี้ยงถั่งเช่าด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม เป็น 1 ในผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อให้ได้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพ อุดมไปด้วยสารอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้การนำถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงด้วยระบบดังกล่าวไปวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอน ยังพบว่ามีสารสำคัญสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด ขณะที่ในอนาคตจะพัฒนาระบบที่สามารถควบคุมตู้เพาะเลี้ยงได้พร้อมๆ กันหลายตู้จากที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

เช่นเดียวกับการวิเคราะห์กลไกนำส่งที่จำเพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้อนุภาคมีขนาดนาโนเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมเข้าไปยังจุดที่เป็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดการใช้สารเคมีเกินจำเป็น ผู้บริโภคจึงได้สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย

แสงซินโครตรอน คืออะไร แสงซินโครตรอนก็คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นเดียวกับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ มีความเล็กขนาดเส้นผมแต่จะมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ 1,000,000 เท่า อำนาจทะลุทะลวงสูง สามารถศึกษาถึงโครงสร้างได้ระดับอะตอมของธาตุชนิดต่างๆ ได้  โดยที่ไม่ทำลายวัตถุ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในงานวิจัยหลากหลาย ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ขณะที่ในอนาคตสถาบันวิจัยฯ เตรียมสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่ให้พลังงานแสงมากกว่าเดิม 2.5 เท่า และมีความเข้มของแสงสูงกว่าเดิม 1,000,000 เท่า เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศ

สำหรับน้องๆ เยาวชนและคนที่สนใจสามารถไปชมนิทรรศการ 1 ทศวรรษแสงซินโครตรอนได้ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งนอกจากผลงานวิจัยที่กล่าวไปยังมีผลงานวิจัยที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนวัตกรรมครีมกันแดดนาโนที่สามารถใช้กับผิวได้อย่างปลอดภัย การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำไยที่ช่วยให้นอนหลับ สารชีวภาพที่ใช้ทดแทนการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ที่สำคัญคือ การฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำกระจกเกรียบโบราณที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลา โดยปัจจุบันมีการใช้งานจริงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Tag : สนามข่าว 7 สี