พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประมูลหมายเลขโทรศัพท์ ครึ่งวันรายได้เฉียด 10 ล้าน

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 14:00 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยครั้งที่ 1/2561 ในช่วงครึ่งเช้าของวันนี้ (27 พ.ค. 2561) มีเลขหมายที่ถูกประมูลออกไปแล้วรวม 10 เลขหมาย คิดเป็นเงินรวม 9,837,006 บาท ได้แก่ 1. เลขหมาย 08-8888-5555 ราคา 500,000 บาท 2. เลขหมาย 08-8888-9999 ราคา 835,000 บาท 3. เลขหมาย 09-0000-9999 ราคา 625,000 บาท 4. เลขหมาย 09-4444-5555 ราคา 500,000 บาท 5. เลขหมาย 09-6666-8888 ราคา 500,000 บาท 6. เลขหมาย 09-6666-9999 ราคา 741,999 บาท 7. เลขหมาย 092-988-8888 ราคา 500,000 บาท 8. เลขหมาย 091-966-6666 ราคา 385,001 บาท 9. เลขหมาย 092-555-5555 ราคา 3,000,000 บาท และ 10. เลขหมาย 093-666-6666 ราคา 2,250,006 บาท

ทั้งนี้ในวันนี้จะมีเลขหมายที่นำมาประมูล 259 เลขหมายมาประมูล โดยความพิเศษของการประมูลเลขหมายครั้งนี้มีการนำเลข 3 ตัวเหมือนติดกันสามชุดมาประมูลครั้งแรกซึ่งไม่มีขายอยู่ในตลาดทั่วไป ราคาประมูลเริ่มต้นเพียง 150,000 บาท ซึ่งนับว่าถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบเลขหมายอื่นที่ขายตามท้องตลาด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบเลขหมายสวย ต้องการเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มงคลตามหลักเลขศาสตร์ สามารถเข้าถึงเลขหมายสวยในราคาถูก โดยเงินที่ได้จากการประมูลจะนำส่งเข้ารัฐต่อไป

Tag : ประมูลหมายเลขโทรศัพท์ กสทช.