พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สภาอุตฯ จ่อออกมาตรฐานคุมเข้มโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมออกมาตรฐานควบคุมโรงงานรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หวังฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.คุมเข้มการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และโรงงานที่รับผลิต โดยจะให้ผู้ประกอบการที่รับจ้างผลิต ต้องขออนุญาตจากทาง อย. และเลข อย.บนผลิตภัณฑ์นั้น ต้องเป็นตัวเลขเดียวกับโรงงาน หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีการผลิตต่อเนื่อง หรือ เว้นเกิน 1 ปี จะถูกยกเลิกเลข อย. ทันที

นอกจากนี้ ในต้นเดือนหน้า สภาอุตสาหกรรมฯจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าขอสัญลักษณ์มาตรฐานบ่งชี้คุณภาพ หรือ "Dragon Code" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ยากต่อการปลอมแปลง หรือ ลอกเลียนแบบ โดยต้องนำสัญลักษณ์ดังกล่าวไปติดบนสินค้าที่รับผลิต เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และบ่งบอกว่าสินค้าดังกล่าวผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ไม่พบการนำสาร หรือวัตถุดิบที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ขณะเดียวกัน จะจัดทำระบบตรวจสอบ ที่เรียกว่า "White list" เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ตรวจสอบรายชื่อโรงงาน ที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลรวมถึงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานผ่านทางเว็บไซต์ได้  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปีนี้

Tag : สภาอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dragon Code