พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปลูกป่าพื้นที่บ้านพักตุลาการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.

Views

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำตัวแทนภาครัฐ ชาวเชียงใหม่ และกลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการ ตามแผนฟื้นฟูป่า อีกทั้งสร้างฝายชะลอน้ำ 2 แห่ง บริเวณด้านหลังอาคารชุด

โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยว่ากรณีการผนวกพื้นที่เขตแนวป่าเดิมให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยนั้น ซึ่งมีอาคารชุด 2 หลัง และบ้านพักตุลาการ 45 หลัง สร้างในเขตผืนป่าดังกล่าว จะรื้อหรือไม่นั้นต้องอยู่ที่หลายฝ่ายพิจารณาร่วม

ขณะที่ 1 ในคณะกรรมการชุดฟื้นฟูป่า เผยว่ายังยืนยันจุดเดิม ขอคืนพื้นที่ป่า เพราะป่าไม้จะกลับไปสมบูรณ์ดังเดิมได้นั้นจะต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้าง