พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Report : ปลูกปะการังเทียมกับแท่นผลิตน้ำมัน

วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมทางทะเลหลากหลายประเภท ที่เกิดขึ้นจากผู้มาเยือนที่เกาะแห่งนี้ ทำให้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะปะการังได้รับความเสียหาย เสื่อมโทรมลง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ทช. จึงมีแนวคิดใช้ขาแท่นผลิตปิโตรเลียม ที่ปักอยู่กลางทะเล และเป็นแหล่งที่สัตว์น้ำ พืชทะเลชอบมาเกาะอาศัยอยู่ นำมาเป็นสถานที่ปลูกปะการังเทียม ใช้ทดแทนปะการังที่เสียหาย ล้มตาย

เมื่อปี 2556 ทช. ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เริ่มทดลองนำแท่งเหล็กที่มีรูปร่างและน้ำหนัก 300-400 ตัน ใกล้เคียงกับขาแท่นผลิตปิโตรเลียมมาใช้ทดลองวางลงในทะเล ตามแนวราบของอ่าวโฉลกหลำ เกาะพะงัน ซึ่งการทดลองได้ผลดีเกินคาด เพียง 1-2 วัน เริ่มมีสิ่งมีชีวิตมาเกาะโครงเหล็ก โดยเฉพาะปะการัง และสัตว์น้ำบริเวณนั้นก็ค่อยๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

เมื่อการทดลองได้ผลดี ทช.จึงเตรียมนำขาแท่นผลิตปิโตรเลียม 8 ขา ที่ปลดระวางเลิกใช้แล้ว แต่ยังคงปักอยู่ใต้น้ำกลางทะเลอ่าวไทย มาใช้เป็นแท่นปลูกปะการังเทียมแทนการผลิตน้ำมัน โดยจะใช้วิธีนำเรือค่อยๆ ลากขาแท่นผลิตปิโตรเลียม มาพร้อมกับสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่มายังทิศเหนือของเกาะพะงันในปีหน้า

นับเป็นครั้งแรกของไทย ที่นำขาแท่นผลิตปิโตรเลียม กลางทะเล และเลิกใช้งานแล้ว มาใช้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อนจะดำเนินการจริงได้มีการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ถึงความเหมาะสม และความปลอดภัยทั้งต่อการเดินเรือ สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า ขาแท่นผลิตปิโตรเลียมจะไม่กระทบต่อการเดินเรือ เพราะอยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 10 เมตร และทุกขาต้องไม่มีน้ำมันปนเปื้อน

ขณะที่คนในพื้นที่ ซึ่งได้เห็นสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่กับแท่นเหล็กทดลองต่างพอใจ และเห็นด้วยที่จะให้ลากขาแท่นผลิตปิโตรเลียม มาไว้บริเวณเกาะพะงัน
              
ขาแท่นผลิตปิโตรเลียม 8 ขาจะเริ่มนำร่องมาใช้ทำปะการังเทียมในปีหน้า หลังจากนั้น จะมีการติดตามประเมินผลความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทั้งด้านคุณภาพน้ำ จำนวนสัตว์น้ำ ปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ปะการังเทียมบนขาแท่นผลิตปิโตรเลียม นอกจากจะเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลแล้ว ยังเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นจุดดำน้ำอีกด้วย

Facebook : ch7greenreport

Tag : Green Report