พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

การประชุมมหาเถรสมาคม วันนี้มีการพิจารณาถอดถอนอดีตพระชั้นผู้ใหญ่

วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

รายงานสดจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม พุทธมณฑล : การประชุมมหาเถรสมาคม วันนี้มีการพิจารณาถอดถอนอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกจับกุมเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณา ...