พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ป.ป.ช. เดินหน้าเอาผิดพระชั้นผู้ใหญ่ คดีเงินทอนวัด

วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 18:27 น.

Views

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามที่ กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ส่งสำนวนการสอบสวน กรณี กล่าวหา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับพวก ว่า ทุจริตเงินงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 4 คดี ให้ ป.ป.ช. ดำเนินการนั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นว่า แม้สำนวนการสอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งมาให้นั้น เป็นกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่ เนื่องจากกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา บางรายในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีมูลฐานจากคดีความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาบางรายไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิอภาพ จึงมีมติส่งเรื่องให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชา ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหา  พิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตจามอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 89/2 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป

สำหรับ 4 คดี ที่ ป.ป.ช. มีมติในวันนี้ได้แก่

1.การทุจริตงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2559 จำนวนกว่า 37 ล้านบาท ให้แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และกรณีการทุจริตเงินงบประมาณ โครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 จำนวนกว่า 32 ล้านบาท ให้แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้ถูกกล่าวหา คือ นายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ. และ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

2.การทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้ถูกกล่าวหาคือ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.พศ. พร้อม พระเมธีสุทธิกร และ  พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

3.การทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่วัดสัมพันธวงศาราม โดยมีผู้ถูกกล่าวหา คือ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.พศ. พร้อม พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

4. การทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสามพระยา ประจำปี 2557 จำนวน 5 ล้านบาท โดยมี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.พศ. พร้อม พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา และพวก เป็นผู้ถูกกล่าวหา

Tag : เงินทอนวัด ป.ป.ช.