พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มติเอกฉันท์ พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เดินหน้าสู่โรดแมปเลือกตั้ง

วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 07:12 น.

Views

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เริ่มกระบวนการเดินหน้าโรดแมปสู่การเลือกตั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เป็นคำวินิจฉัยใน 2 ประเด็น คือ การตัดสิทธิเป็นข้าราชการการเมือง หากไม่ไปเลือกตั้ง และการให้บุคคลอื่นลงคะแนนแทนผู้พิการขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าทั้งสองประเด็นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนคำร้องที่ให้วินิจฉัยว่าคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลนัดลงมติวันที่ 5 มิถุนายน

สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นฉบับที่เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาการเลือกตั้ง เพราะในบทเฉพาะกาลของกฎหมาย ให้บังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน อีกทั้งเป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มเวทีของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการเลือกตั้ง การปลดล็อกพรรคการเมือง ซึ่งทำให้ก้าวเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐบาล และ คสช. ยกเลิกการเชิญพรรคการเมือง และ กกต. ร่วมหารือกับแม่น้ำ 5 สาย ในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว หลังคาดกฎหมายอาจยังไม่มีผลบังคับใช้ และเห็นว่าพรรคการเมืองมีเงื่อนไขมากเกินไป 

ส่วนกรณีพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งเพื่อไทย ชาติไทยพัฒนา และพรรคอนาคตใหม่ ประกาศรื้อรัฐธรรมนูญปี 2560 และดำเนินการกับ คสช. หลังการเลือกตั้งนั้น เรื่องนี้ รัฐบาล และ คสช. เห็นว่าเป็นแค่การหาเสียงล่วงหน้า ที่อาจเข้าข่ายความผิดในอนาคต

Tag : สนามข่าว 7 สี ศาลรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส โรดแมปเลือกตั้ง เลือกตั้ง