พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เหยี่ยวข่าว 7 สี : นมัสการรอยพระพุทธบาท อันซีนเจดีย์ตระหง่านยอดเขา จ.ลำปาง

วันที่ 2 มิ.ย. 2561 เวลา 05:32 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี พาไปชมความงดงามยิ่งใหญ่อลังการ เจดีย์สูงตระหง่านเรียงรายบนยอดเขาสูง พร้อมเชิญร่วมงานใหญ่ประจำปี เดินขึ้นเขานมัสการรอยพระพุทธบาท วัดพุทธบาทสุทธาวาส อีกแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พิสูจน์แรงกาย แรงใจ แรงศรัทธา..

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี