พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : เยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สิทธิที่ประชาชนควรรู้

วันที่ 2 มิ.ย. 2561 เวลา 18:10 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สิทธิที่ประชาชนควรรู้

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
พิธีกร : ณิชารีย์ พัดทอง, ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
แขกรับเชิญ : ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 2 มิย 61 เยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา สิทธิที่ประชาชนควรรู้ ณิชารีย์ พัดทอง ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช